Badania profilaktyczne
  • okresowe badania kierowców (w tym badanie wrażliwości na kontrast, wrażliwości na olśnienia i adaptacji do ciemności),
  • okresowe badania osób pracujących na wysokości,
  • okresowe badania osób pracujących przy komputerze, dobór korekcji i wydawanie zaświadczeń do refundacji okularów.