Badanie OCT GCC – optyczna koherentna tomografia komórek zwojowych siatkówki

Ocenia grubość kompleksu komórek siatkówki w plamce żółtej. Umożliwia wykrycie bardzo wczesnych zmian jaskrowych, które mogę być jeszcze niewykrywalne w innych badaniach. W naszej placówce badanie wykonujemy aparatem OPTOVUE i-Scan.