Badanie pola widzenia – perymetria

Jest to badanie przestrzeni, którą pacjent w danym momencie obejmuje wzrokiem (bez poruszania okiem). Celem badania jest wykrycie ewentualnych ubytków w polu widzenia.  Wykonuje się je przy podejrzeniu chorób siatkówki (odwarstwienie, zmiany w plamce), nerwu wzrokowego, ośrodkowego układu nerwowego (guzy wewnątrzczaszkowe, zmiany pourazowe, udary, diagnostyka bólów głowy). Jest to jedno z podstawowych badań w diagnostyce i monitorowaniu jaskry.

Perymetria nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań, nie są wpuszczane krople rozszerzające źrenice, oko nie jest dotykane. Wymaga uwagi i współpracy ze strony pacjenta. Pacjenci używający okularów do czytania powinni je zabrać ze sobą. W naszej placówce badanie pola widzenia wykonywane jest aparatem Humphrey Field Analyzer 3.